_Rekonštrukcia rodinného domu v Šali

spolupráca: Janka Benková

Návrh rekonštrukcie pracuje s otváraním dispozície a snahou o prepojenie objektu s exteriérom Zníženie nivelety dennej časti na úroveň terénu vytvára kontaktné prepojenie so záhradou ako aj nové objemové vztahy v interieri.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5