_Rekonštrukcia rodinného domu v Šali

spolupráca: Janka Benková

Návrh rekonštrukcie pracuje s otváraním dispozície a snahou o prepojenie objektu s exteriérom Zníženie nivelety dennej časti na úroveň terénu vytvára kontaktné prepojenie so záhradou ako aj nové objemové vztahy v interieri.

1/5
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

© 2019 by Marian Gombarcek.