_rekonštrukcia rodinného domu

v Chorvátskom Grobe

spolupráca: ing.arch. Pavol Dobšinský

1/6