top of page

_návrh rodinného domu KBK

Rodinný dom je situovaný na úzkom,  mierne zvažujúcom sa pozemku, ktorý je na svojej južnej strane ohraničený zeleňou. Tieto priestorové limity definujú jeho jasnú priestorovú a hmotovú hierarchizáciu. Základný pohyb je realizovaný v smere klesania terénu a ukončený priehľadmi do záhrady.

bottom of page