top of page

_návrh bytu na Karadžičovej ulici

Návrh trojizbového bytu v Starom meste pracuje s jednoduchými dispozičnými úpravami a jasným priestorovo materiálovým členením s možnosťami v budúcnosti reagovať na meniace sa požiadavky obyvateľov.

bottom of page