_návrh malej rodinnej zubnej ambulancie

Návrh reaguje na priestorové limity prevádzky a vytvára jasnú hierarchiu a orientáciu jej priestorov. Hlavným prvkom sa stáva recepcia s chodbou, ktorá organicky prepája všetky priestory z exteríeru až od zázemia. Drevené steny ako výrazný akcent sa tak okrem  úložných a deliacich  funkcií stávajú aj vodiacim prvkom.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11