top of page

_návrh predajného miesta YIT v budove Pradiarne v areále bývalej Cvernovky

 

súťaž - 1.miesto

spolupráca: AT26

bottom of page