_Burrito Fellas Blumental

Návrh sa svojím prístupom a prevedením snaží reflektovať korene značky na streetfoodovej scéne. Priestor svojou s materiálovou strohosťou a určitým dojmom nedokončenosti vytvára dojem ulice vstupujúcej do interiéru, akoby samotný priestor bol jej pokračovaním. Základným konceptom bolo vyabstrahovať a zjednodušiť základný stavebný priestor so svojou prirodzenou materialitou a minimalistickým výrazom a následne do neho vstupovať jednotlivými prvkami a hmotami, ktoré svojou farebnosťou a materiálovou štruktúrou vytvárajú hru s akcentami.

1/12