top of page

_Byt na Ukrajinskej

 

Pôvodnú trojtraktovú dispozíciu sa podarilo odstránením časti stavebných prvkov vyčistiť a v rôznych smeroch pootvárať okolo centrálneho betónového nosného stĺpa. Pridaním dominantného novotvaru nábytkového modulu v priečnom smere na nosný systém vytvárame akýsi centrálny prienik priestorov, vznikajú priehľady a komunikácie rôznych charakterov vo viacerých smeroch a vrstvách. Zachovanie pôvodnej drevenej podlahy a priznanie časti nosných betónových prvkov sú doplnené vkladaním nových prvkov v rôznycn farebnostiach, vytvárajúc tak  priestorové akcenty. 

    

2022 - 2023

bottom of page