top of page

_NHABE Martin

Návrh rieši rekonštrukciu a rozšírenie obľúbeného martinského  Bistra Nhabe. Nový odbytový priestor so samostantým vstupom vzniká nad existujúcou prevádzkou.  Základným konceptom bolo vyabstrahovať a zjednodušiť základný stavebný priestor so svojou prirodzenou materialitou a minimalistickým výrazom a následne do neho vstupovať jednotlivými prvkami a hmotami, ktoré svojou farebnosťou a materiálovou štruktúrou vytvárajú hru s akcentami. 

bottom of page