002
002

001
001

014
014

002
002

1/4

_návrh rodinného domu B&H

Dom je situovaný v mierne klesajúcom teréne na pozdĺžnom pozemku obkolesenom zeleňou. Svojou jednoduchou minimalistickou formou nenápadne zapadá do svojho okolia, s ktorým vďaka jasnej dispozícii vizuálne komunikuje vo všetkých smeroch.